Yuji Itadori Shirt Jujutsu Kaisen Shirt Itadori Yuji Minimalist Shirt Ryomen Sukuna Teegojo Satoruanime Shirtjujutsu Kaisen Ha m29 7

Yuji Itadori Shirt Jujutsu Kaisen Shirt Itadori Yuji Minimalist Shirt Ryomen Sukuna Teegojo Satoruanime Shirtjujutsu Kaisen Ha m29 7