Sugar Bowl 2022 Baylor vs Ole Miss shirt

Sugar Bowl 2022 Baylor vs Ole Miss shirt